زالو درمانی

مکانیسم اثر زالو این است که زالو خون آلوده و فاقد O2 را تخلیه می‌کند و از سوی دیگر بزاق خود را که حاوی ماده‌ای آنتی‌کوالاگون (هیرودین) است و احتمالاً بیش از یکصد نوع ماده است را به موضع تزریق می‌کند. بنابراین زالو همزمان عمل تصفیه خون و رقیق کردن خون را با هم انجام...

ده نکته مهم درباره داروهای هومیوپاتی

منبع مقاله: وبسایت انجمن هومیوپاتی ایران دکتر علیرضا طلوع بهبود عضو اتحادیه بین المللی پزشکان هومیوپات و انجمن هومیوپاتی ایران ادعای تمامی مخالفین هومیوپاتی آن است که « داروهای هومیوپاتی تاثیری بیش از دارو نما ندارند». این مقاله با ارائه نمونه هایی از پژوهشها ی...

زندگینامه دکتر هانمن بنیانگذار هومیوپاتی

منبع مقاله: http://hpathy.ir/?p=285 دکتر کریستین فردریک ساموئل هانمن ولادت:۱۰- ۴- ۱۷۵۵ وفات :۲- ۷- ۱۸۴۸ دراواسط قرن هجدهم آلمان، مشتمل بر دو پادشاهی اتریش و پروس و رای­دهندگان هانورو ساکسونی ۹۴ شاهزاده­نشین مقدس و غیرمقدس، ۱۰۳ کنت­نشین ، ۴۰ اسقف اعظم و ۵۳ شهر مستقل...

هومیوپاتی درمان طبیعی بیماری ها

منبع مقاله: http://www.drmoeini.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=1312 ساموئل هانمن پس از اتمام تحصیلات پزشکی خود به کار طبابت مشغول شد . این کار برای او به تجربه ای به شدت دلسرد کننده تبدیل گشت تا آنجا که پزشک جوان سرانجام به این نتیجه رسید که هیچ روش درمانی...